Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Sastanak studenata mentora i projektnog tima


U četvrtak, 3. rujna 2020.g., održan je sastanak članova projektnog tima sa studentima mentorima koji će u sklopu projekta PRAXIS IURIS među prvima biti zaduženi za pružanje primarne pravne pomoći korisnicima. Studenti mentori su upoznati sa strukturom buduće pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć te sa mrežnom stranicom projekta kao središnjim informacijskim alatom za komunikaciju sa zainteresiranom javnosti. Najavljen je prvi u nizu praktikuma aktualnih pitanja iz prakse u suradnji s Vrhovnim sudom RH.