Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Simulirana ostavinska rasprava

Pravni fakultet u Rijeci (online: MS Teams)
30. ožujka 2022. u 9,00

Sutra, 30. ožujka 2022. s početkom u 9,00 sati putem platforme MS Teams održat će se simulirana ostavinska rasprava u kojoj će studenti kolegija Klinika za građansko pravo provesti ročište uz učešće javne bilježnice Amire Predovan.

Studenti će imati priliku simulirati ročište ostavinske rasprave na konkretnom primjeru.

Molimo zainteresirane da se prijave mailom na tdopud@pravri.uniri.hr