Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Simulirano suđenje na Pravnom fakultetu u Rijeci

Pravni fakultet u Rijeci (MS Teams)
2. lipnja 2021. u 11,00 sati

Dana 2. lipnja 2021. godine u 11 sati sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damir Kontrec sudjelovat će na simuliranom suđenju iz područja građanskog i građanskog postupovnog prava, a “stranke” će utjeloviti studenti Pravnog fakulteta u Rijeci.

Teme koje često nalaze svoj dnevni red na sjednicama Vrhovnog suda poput ugovornih i izvanugovornih obveza te naknade štete, studenti će moći izravno rješavati kroz tri grupe: suce (studenti na čelu sa sucem Kontrecom), tužitelje i tuženike.

Simulirano suđenje odvija se u sklopu projekta Praxis Iuris.