Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan V. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje mr. sc. Igora Periše, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Još jedan u nizu uspješnih i dobro posjećenih praktikuma aktualnih pitanja iz prakse održan je u srijedu 19. svibnja 2021. godine uz sudjelovanje mr. sc. Igora Periše, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Praktikum se održao online, putem platforme MS Teams. Tema praktikuma odnosila se na stečajni postupak i njegove dijelove koji se tiču rada stečajnog suda i drugih sudionika u postupku. Sudac Periša analizirao je sa studentima specifičnosti pojedinih stadija stečajnog postupka uz brojne primjere iz sudske prakse. Na taj su način, kroz tzv. practice based learning, studenti bili u prilici prepoznati pojedine elemente stečajnih odnosa u konkretnima situacijama, analizirati posebnosti pojedinih instituta stečajnog prava te argumentirano iznositi pravna gledišta primjenjiva na ovaj, po svemu specifičan postupak, generalne egzekucije.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.