Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Stručna ekskurzija – posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu


Dana 10. i 11. lipnja 2021. troje nastavnika – članova projektnog tima te osmero studenata – mentora posjetili su Pravnu kliniku za besplatnu pravnu pomoć na Pravnom fakultetu u Splitu. Tom su prigodom održana dva radna sastanka s nastavnicima i studentima Pravnog fakulteta u Splitu uključenim u klinički rad te su razmijenjena i sintetizirana dosadašnja iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći. Na sastanku su, putem online platforme MS Teams, sudjelovali i drugi članovi projektnog tima Praxis Iuris te studenti uključeni u rad Pravne klinike. Tijekom posjeta naglašena je obostrana spremnost za daljnjom suradnjom dvaju pravnih klinika radi identifikacije najboljih praksi u pružanju besplatne primarne pravne pomoći.