Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Studenti kliničari i dvije akademske mentorice sudjelovali na radionici „Law Clinic International Workshop“ na Università Roma Tre od 13. do 16. prosinca 2022.


Od 13. do 16. prosinca 2022. šestero studenata administratora i mentora Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci: Paula Bratović, Artemia Vladišković, Katarina Kršanović, Gabrijela Marković, Paula Kos i Andrej Popović, te dvije akademske mentorice: prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača sudjelovali su na radionici „Law Clinic International Workshop“ na Sveučilištu Roma Tre u Rimu, poznatom po svojoj bogatoj kliničkoj praksi. Na Sveučilištu Roma Tre djeluje devet specijaliziranih pravnih klinika. U okviru radionice posebno su se upoznali s radom Klinike za imigracijska pitanja i azil (Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza), osnovane još 2010. godine, i kao takve jedne od prvih pravnih klinika u Republici Italiji. U radu Klinike sudjeluje u prosjeku 25 studenata godišnje. U Klinici su organizirana dežurstva u obliku tzv. „legal deska“ („front office“) gdje studenti neposredno pružaju pravnu pomoć migrantima i tražiteljima azila (pretežito iz afričkih zemalja) pod nadzorom imigracijskih odvjetnika. Nakon što steknu ECTS bodove na kraju semestra, studenti mogu sudjelovati u radu Klinike na dobrovoljnoj osnovi. O entuzijazmu i angažmanu studenata u Klinici govori činjenica da je grupa studenata 2013. godine osnovala neprofitnu udrugu pod nazivom „Diritti di Frontiera“, koja je trenutno partner Klinike u brojnim projektima.

Prvoga dana studenti kliničari i akademske mentorice razmijenili su klinička iskustva sa studentima kliničarima Klinike za imigraciju i azil Sveučilišta Roma Tre. Tom prilikom studenti kliničari Pravne klinike Pravnog fakulteta u Rijeci predstavili su projekt „Praxis Iuris“ te djelovanje Pravne klinike, nakon čega su prezentirali dva klinička predmeta (slučaja) iz područja imigracijskog prava te jednu recentnu odluku hrvatskoga suda s navedenom tematikom. Sudjelovanje na radionici „Law Clinic International Workshop“ uključilo je prethodnu pripremu power point prezentacije s prikazom predmeta (slučaja) pravne pomoći iz srodnog pravnog područja u kojem su studenti pružili pravnupomoć stranci pro bono prilikom obavljanja stučne prakse u Pravnoj klinici PRAVRI-ja. U interakciji s kolegama – studentima kliničarima s Roma Tre University raspravljeni su ključni naglasci iz konkretnih predmeta i uspoređena nacionalna pozitivnopravna uređenja (hrvatsko i talijansko) te uočene njihove posebnosti. Potom su i voditelj Klinike za imigracijska pitanja i azil Carlo Caprioglio te studenti kliničari sa Sveučilišta Roma Tre održali prezentacije njihove pravne klinike te predstavili način njezina rada te slučajeve s kojima se ova specijalizirana klinika bavi, kao i projekte u kojima Klinika sudjeluje. Istaknuli su važnu ulogu Klinike u jamčenju pristupa pravdi migrantima i tražiteljima azila te naglasili da je postotak povoljnih ishoda u žalbama koje u ime korisnika podnosi Klinika veći od 80 %.

Drugoga dana studenti kliničari su imali neprocjenjivu priliku sudjelovati u dežurstvu Klinike za imigraciju i azil Sveučilišta Roma Tre te zajedno s njihovim studentima kliničarima pratiti zaprimanje stranke, tražitelje azila u Republici Italiji te pronalaziti odgovore i rješenja na njihova pravna pitanja. Na ovaj način studenti kliničari i akademske mentorice stekli su sjajno iskustvo koje će zasigurno unaprijediti i rad Pravne klinike Pravnog fakulteta u Rijeci.

Stoga će, po povratku s radionice, studenti kliničari drugim studentima Pravnoga fakulteta u Rijeci prenijeti iskustva stečena u njezinoj provedbi i 11. siječnja 2023. sudjelovati s akademskim mentoricama u  I. modulu Radionice za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu. S druge strane, akademske će mentorice svoja iskustva podijeliti s kolegama nastavnicima i suradnicima Pravnog fakulteta u Rijeci na Okruglom stolu o stručnoj praksi koji je planiran za 15. veljače 2023.

Projektna aktivnost „Law Clinic International Workshop“ obuhvaća dvije ciljne skupine. Studente, kao prvu skupinu, koji iznoseći svoja iskustva kliničke nastave i rada u modelu live client pravne klinike u formatu stručne radionice imaju priliku osnažiti svoje mentorske kompetencije te dobiti neposredni uvid u posebno kliničko obrazovanje i usporediti iskustva na srodnoj instituciji. Time se pridonosi institucionalnoj održivosti projektnih rezultata u post-projektom razdoblju i stvara jezgra studenata mentora koja se kontinuirano nadopunjava i obnavlja s ciljem učinkovitijeg transfera znanja i vještina na studente koji se uključuju u stručnu praksu i rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci. S druge strane, ova aktivnost doprinosi i jačanju mentorske podrške nastavnika koji mentoriraju studente i studentske timove koji sudjeluju u međunarodnim aktivnostima.