Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Studenti kliničari sudjelovali na kliničkom inkubatoru uz vodstvo odvjetnice Jasne Drača


U petak 21. siječnja 2022. odvjetnica Jasna Drača održala je vrlo zanimljiv inkubator iz područja obiteljskog i nasljednog prava. Odvjetnica je sa studentima obradila dva primjera iz prakse vezana uz institut bračne stečevine i ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ujedno su studentima prikazani odvjetnički spisi sa podnescima i sudskim odlukama. Studenti su tako kroz „case study“ mogli vidjeti kako izgledaju pravni instituti građanskog materijalnog i procesnog prava na praktičnim primjerima tužbe, podnesaka i sudskih odluka.

Studenti su imali priliku odvjetnici postavljati pitanja o institutima nasljednog i obiteljskog prava i raspraviti slučajeve na kojima rade u okviru Pravne klinike. Ujedno su imali mnogo pitanja vezana za rad u odvjetničkoj struci na koja je odvjetnica dala vrlo životne i zanimljive odgovore. Provedbom predmetnog inkubatora repozitorij Pravne klinike obogaćen je nizom novih pismena koji će studentima biti od velike vrijednosti u njihovom daljnjem radu u Pravnoj klinici.

Projektna aktivnost „Klinički inkubator“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka –  odvjetnika/sudaca i drugih stručnjaka iz prakse te akademskih mentora – nastavnika Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi kliničkog inkubatora. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci kao i za uključivanje u druge oblike izvođenja stručne prakse. Kroz klinički inkubator simulira se situacija neposrednog kontakta studenata sa strankom. Zbog toga je ključan naglasak aktivnosti na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući konkretan slučaj iz svog profesionalnog područja djelovanja i pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da rješavajući praktični problem te argumentirajući pravno mišljenje u kontroliranim uvjetima primjene određeni pravni institut na zadano činjenično stanje (problem stranke). Studenti tako stječu praktične vještine specifične za pravnu struku (glede primanja stranaka, uspostavljanja komunikacije sa strankom, usmjerenog vođenja razgovora sa strankom, postavljanja pitanja i utvrđivanja činjenica i spoznaje pravnog problema koji proizlazi iz činjeničnog stanja kako ga je stranka iznijela), čime se na inovativan način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci.