Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Studenti kliničari sudjelovali na kliničkom inkubatoru uz vodstvo odvjetnice Jasne Drača


U petak 21. siječnja 2022. odvjetnica Jasna Drača održala je vrlo zanimljiv inkubator iz područja obiteljskog i nasljednog prava. Odvjetnica je sa studentima obradila dva primjera iz prakse vezana uz institut bračne stečevine i ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ujedno su studentima prikazani odvjetnički spisi sa podnescima i sudskim odlukama. Studenti su tako kroz „case study“ mogli vidjeti kako izgledaju pravni instituti građanskog materijalnog i procesnog prava na praktičnim primjerima tužbe, podnesaka i sudskih odluka.

Studenti su imali priliku odvjetnici postavljati pitanja o institutima nasljednog i obiteljskog prava i raspraviti slučajeve na kojima rade u okviru Pravne klinike. Ujedno su imali mnogo pitanja vezana za rad u odvjetničkoj struci na koja je odvjetnica dala vrlo životne i zanimljive odgovore. Provedbom predmetnog inkubatora repozitorij Pravne klinike obogaćen je nizom novih pismena koji će studentima biti od velike vrijednosti u njihovom daljnjem radu u Pravnoj klinici.