Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Studenti mentori u akademskoj godini 2021.-2022.

Ivona Pavić

ipavic@pravri.hr

Životopis

Hana Orešković

horeskovi@pravri.hr

Životopis

Eva Ružić

eruzic@pravri.hr

Životopis

Ivana Mlinarić

imlinaric@pravri.hr

Životopis

Klara Babić

kbabic@pravri.hr

Životopis

Domenika Bačani

domenika.bacani2e@gmail.com

Životopis

Mia Belci

mbelci@pravri.hr

Životopis

Luka Brajković

lbrajkov1@pravri.hr

Životopis

Robi Cvitić

rcvitic@pravri.hr

Životopis

Sanjin Grozdanić

sgrozdani@pravri.hr

Životopis

Anđela Horvat

ahorvat@pravri.hr

Životopis

Damjan Jelenović

djelenovi@pravri.hr

Životopis

Katarina Kršanović

kkrsanovi@pravri.hr

Životopis

Loris Laković

llakovic@pravri.hr

Životopis

Daniela Macuka

dmacuka@pravri.hr

Životopis

Anamarija Peharda

apeharda@pravri.hr

Životopis

Toni Pelić

tpelic@pravri.hr

Životopis

Dora Preložnjak

dpreloznj@pravri.hr

Životopis

Elis Skoko

eskoko@pravri.hr

Leonarda Šenvald

lsenvald@pravri.hr

Životopis

Vito Vrdoljak

vvrdoljak@pravri.hr

Životopis