Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Studenti mentori u akademskoj godini 2022.-2023.

Ivana Mlinarić

imlinaric@pravri.hr

Životopis

Katarina Kršanović

kkrsanovi@pravri.hr

Životopis

Daniela Macuka

dmacuka@pravri.hr

Životopis

Anamarija Peharda

apeharda@pravri.hr

Životopis

Amanda Lučić

alucic@pravri.hr

Životopis

Andrej Popović

apopovic@pravri.hr

Životopis

Artemia Vladišković

avladisko@pravri.hr

Životopis

Dino Markić

dmarkic@pravri.hr

Životopis

Dorian Superina

dsuperina@pravri.hr

Životopis

Gabrijela Marković

gmarkovic@pravri.hr

Životopis

Marija Antonia Zubalj

mzubalj1@pravri.hr

Životopis

Paula Bratović

pbratovic@pravri.hr

Životopis

Paula Kos

pkos@pravri.hr

Životopis

Petra Lukić

plukic1@pravri.hr

Životopis

Nikolina Sabljak

nsabljak@pravri.hr

Životopis