Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Interpersonalne kompetencije

Studenti uspješno sudjelovali u stjecanju interpersonalnih vještina


Petodnevne radionice za dvadesetak studenata Pravnog fakulteta, pod vodstvom Asje Lajtman Bosilj i Alena Marota, održane su protekloga tjedna u online verziji. Nove kompetencije koje su studenti prepoznali kao važne i korisne, autori radionica su predstavili na zanimljiv i inovativan način, ponajviše uintenzivnim radom u parovima i introspekcijom, imajući za cilj osvještavanje svih elemenata komunikacije i među(o)sobnih odnosa u koje smo svi uronjeni kroz različite uloge.

Studenti su ujedno iznijeli i elemente za unaprijeđenje komunikacije unutar projekta Praxis Iuris, gdje je prisutan cijeli niz aktivnosti sa velikim brojem polaznika, a u novim okolnostima elementi komunikacije su podložni novim izazovima posebice u pogledu virtualne prisutnosti, video konferencijske komunikacije i nedostatka kvalitetnog vremena u online stvarnosti.