Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Studentica Rea Jušić zauzela istaknuto mjesto kroz sudjelovanje u projektu


Nakon održana dva ciklusa kliničkih inkubatora koje su vodili naši nastavnici te dvaju praktikuma aktualnih pitanja iz prakse na temu stvarnog prava i naknade štete, studentica Rea Jušić zauzela je istaknuto mjesto kao sudionica više kliničkih inkubatora i oba praktikuma, a kako su navedeni oblici stručne prakse organizirani upravo radi približavanja pravničke prakse studentima viših godina studija koji uskoro ulaze u svijet rada, moramo posebno istaknuti njen interes i dosadašnje zalaganje u ovim aktivnostima.

Svakako zahvaljujemo svim studentima koji su pokazali interes za projekt Praxis Iuris i naše aktivnosti predstavljanja sudske prakse i simuliranih rješavanja predmeta u okolnostima u kojima su umanjene mogućnosti šire suradnje.