Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Studentski tim PRAVRI pod vodstvom nastavnika-mentora sudjelovao na radionici na IBFD-u, Amsterdam, u sklopu priprema za međunarodno natjecanje GTTC Universities Project Competition 2022/2023


U razdoblju od 01. do 03. ožujka 2023. tim Pravnog fakulteta u Rijeci boravio je u Amsterdamu, Nizozemska, gdje su sudjelovali na radionici u organizaciji instituta International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Riječ je o četiri studentice integriranog studija prava – Karla Aničić, Paula Bratović, Valentina Šimičić i Katarina Tanković – koje su na IBFD-u boravile uz vodstvo doc. dr. sc. Stjepana Gadže, ujedno i člana projektnog tima Praxis Iuris te akademskog mentora. Predmetna je aktivnost vezana za sudjelovanje studentskog tima PRAVRI na međunarodnom studentskom natjecanju „GTTC Universities Project Competition 2022/2023“, koje je usmjereno osnaživanju praktičnih vještina studenata u specifičnom području međunarodnog poreznog prava, posebno u pogledu tumačenja i primjene poreznih ugovora, pretraživanja relevantnih baza sudske i administrativne prakse, pravnog pisanja na engleskom jeziku, sposobnosti rada u međunarodnom kontekstu, i dr.

Prvoga dana su studentice – članice PRAVRI tima pred stručnjacima IBFD-a, dr. Joannom Wheeler i g. Wimom Wijnenom, sudjelovale u simulaciji međunarodnog porezno-pravnog spora. Svaka od studentica prezentirala je argumente jedne od država zainteresiranih za rješavanje hipotetskog poreznog spora s prekograničnim elementom. Pri tome su polazile od primarnih pravnih izvora (npr. ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, domaći porezni propisi), ali i sekundarnih izvora, poput komentara odredbi poreznih ugovora. Uslijedila je konstruktivna rasprava u kojoj su stručnjaci IBFD-a studentima ukazali na glavna materijalna i postupovna pitanja u odabranim predmetima, stavljajući poseban naglasak na porezno-politički kontekst mjerodavnih odredbi poreznih ugovora.

Drugoga dana studenti su imali priliku u knjižnici i informatičkom centru IBFD-a (IBFD Library and Information Centre) pretraživati i koristiti bogatu literaturu i baze podataka relevantne za izradu svog nacionalnog izvješća. Za potrebe našeg tima, gđa. Mirela Mikić, zaposlenica knjižnica, organizirala je vođeni obilazak knjižnice, na kraju kojeg je studentima objasnila tehnike pretraživanja IBFD istraživačke platforme te drugih baza podataka. Ove vještine studentima će svakako koristiti za potrebe GTTC natjecanja u kojem sudjeluju. Istog dana naš je tim imao priliku i posjetiti Pravni fakultet Sveučilišta u Amsterdamu (Universiteit van Amsterdam – Faculteit der Rechtsgeleerdheid), uz vodstvo dr. Giorgija Berette i dr. Claudija Cipollinija, profesora s Katedre za porezno pravo istog fakulteta.  

Treći dan su studenti proveli u analizi sudske prakse relevantne za pisanje nacionalnog izvješća, koristeći resurse knjižnice IBFD-a. Također su analizirali i najvažnije greške u akademskom pisanju na engleskom jeziku, na koje su im prethodno ukazali stručnjaci IBFD-a.

Ostaje zaključiti da se tim PRAVRI-ja, predvođen doc. dr. sc. Stjepanom Gadžom, iz Amsterdama vraća bogatiji za važna saznanja i iskustvo koje će biti od velike pomoći u završnoj etapi sudjelovanja na GTTC natjecanju, u kojem im želimo puno uspjeha!