Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Studijsko putovanje članova projektnog tima i posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Mariboru

Maribor, Slovenija
13. - 15. prosinca 2022.

U okviru projekta Praxis Iuris, članovi projektnog tima boravit će na studijskom putovanju i posjetiti Pravni fakultet u Mariboru (13. – 15. prosinca 2022.). Članovi projektnog tima upoznat će se s kliničkim oblicima nastave i stručne prakse na Pravnom fakultetu u Mariboru s naglaskom na organizacijske aspekte (u sudjelovanju s nastavnicima i studentima Pravnog fakulteta u Mariboru).

U okviru studijskog putovanja, a u cilju osnaživanja iskustava i najboljih praksi, članovi tima upoznat će se i s radom Pravne klinike Pravnog fakulteta u Mariboru. Članovi projektnog tima na taj će se način upoznati s organizacijom rada navedene klinike, a napose načinom sudjelovanja studenata u radu, kao i svim drugim aktivnostima koje se izvode u sklopu klinike.

Članovi projektnog tima ujedno će prezentirati rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci te drugih kliničkih oblika nastave i stručne prakse u okviru projekta Praxis iuris.

Na ovaj način razmijenit će se dobre prakse u kliničkoj nastavi između dva pravna fakulteta.