Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Studijsko putovanje Dekanice i članova nastavnog osoblja pravnim fakultetima na Roma Tre University i Tor Vergata University u Rimu od 22. do 26. siječnja 2023. godine (iskustva provedbe stručne prakse  – pravne klinike i klinički kolegiji)

Rim, Italija
22. do 26. siječnja 2023.

Dekanica i članovi nastavnog osoblja (nastavnici i suradnici PRAVRI-ja) u okviru projektne aktivnosti studijskog putovanja posjetit će ugledne pravne fakultete na Roma Tre University i Tor Vergata University u Rimu od 22. do 26. siječnja 2023. godine.

Roma Tre University, Dipartimento di Giurisprudenza, pravni je fakultet s dugogodišnjom tradicijom kliničke nastave na kojem se stručna praksa provodi djelovanjem niza pravnih klinika od kojih su neke specijalizirane za pojedina pravna područja (i ovim posebno zanimljive kao primjeri dobre prakse) te nastavom kliničkih kolegija. S nastavnim osobljem na Tor Vergata University, Dipartimento di Giurisprudenza, a riječ je, također, o vrlo uglednom talijanskom pravnom fakultetu, planirano je izmijeniti iskustva i dobre prakse te ključne naglaske iz provedbe odgovarajućih kolegija.

Općenito, cilj studijskog putovanja jest kroz izravni kontakt s nastavnim osobljem pravnih klinika na Roma Tre University te s kolegama sa Tor Vergata University dodatno upoznati ustroj i organizaciju klinika i kliničkih kolegija te razmijeniti iskustva o dobrim praksama. Planira se, uz suradnju kolega s talijanskih pravnih fakulteta, kreirati klinički modul u trajanju od 4 sata u okviru kolegija Klinika za građansko pravo na PRAVRI-ju koji bi se realizirao u drugom semestru akademske godine 2022/2023. Ovim kao, i iskustvima u provedbi prakse kroz moot court i simulirana suđenja općenito, nastavno osoblje PRAVRI-ja dodatno će se stručno usavršiti i osnažiti kompetencije za pružanje mentorske podrške u provođenje specifičnih modela kliničke nastave.

Članovi nastavnog osoblja (mentori) mahom nositelji odnosno izvoditelji nastave na kliničkim predmetima na PRAVRI-ju svoja iskustva stečena na studijskom putovanju implementirati će u kliničku nastavu na PRAVRI-ju te, po povratku, zajedno s akademskim mentoricama koje su od 13. do 16. prosinca 2022. sa šestero studenata administratora i mentora Pravne klinike PRAVRI-ja sudjelovale u „Law Clinic International Workshop“ na Roma Tre u Rimu te se upoznale s radom specijalizirane Klinike za imigracijska pitanja i azil (Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza), svoja iskustva podijeliti s kolegama nastavnicima i suradnicima PRAVRI-ja na Okruglom stolu o stručnoj praksi koji je planiran za 15. veljače 2023. Ovim će se unaprijediti kvaliteta kliničke nastave i kliničkih kolegija na PRAVRI-ju, a valja naglasiti da će provedba projektne aktivnosti pridonijeti institucionalnoj održivosti projektnih rezultata u post-projektnom razdoblju, stvoriti temelj za umrežavanje i jaču suradnju sa srodnim inozemnim visokoškolskim institucijama.

Provedba aktivnosti doprinijet će i vidljivosti samog projekta, jer je planirano da članovi projektnog tima upoznaju kolege s talijanskih fakulteta s projektom Praxis Iuris, njegovim ciljevima i provedbom.