Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Sudac Damir Kos, mag. iur., predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda RH održat će VIII. praktikum aktualnih pitanja iz prakse

Pravni fakultet u Rijeci
20. travnja 2022. u 12,00 sati

Na Pravnom fakultetu u Rijeci, u okviru projekta Praxis Iuris, dana 20. travnja 2022. održat će se VIII. praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum će voditi sudac Damir Kos, mag. iur., predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Mole se zainteresirani studenti da svoju namjeru sudjelovanja na praktikumu iskažu putem maila tdopud@pravri.uniri.hr. Broj prijava je ograničen.