Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Sudjelovanje naših studentica na skupu „Law clinics and international projects: How we start, How we grow?“ u Dubrovniku


27. svibnja 2022. u Dubrovniku je održan dan pravnih klinika pod nazivom „Law clinics and international projects: How we start, How we grow?“ (u okviru konferencije “Public and Private Justice: Dispute Resolution for Modern Societies) u organizaciji prof. dr. sc. Alana Uzelca, sa Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Tema konferencije bila je utjecaj digitalnih tehnologija na transformaciju građanskog postupka, a u okviru konferencije, 27. svibnja 2022. godine održan je dan pravnih klinika.  

U danu pravnih klinika, koji je velikim entuzijazmom profesora i kolega kliničara s Pravnog fakulteta u Zagrebu održan i ove godine, sudjelovali su voditelji i studenti kliničari pravnih klinika u Hrvatskoj, ali i inozemstvu (Engleska, Crna Gora, Njemačka) te predstavili njihov rad, projekte u koje su uključeni, izazove s kojima su se susretali tijekom pandemije, područja kojima se bave te broj i strukturu predmeta njihovih pravnih klinika. Danu pravnih klinika prisustvovale su i naše studentice kliničarke Renata Marušić i Nika Golomboš te predstavile Pravnu kliniku – Centar za primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci te projekt „Praxis Iuris“.

Kroz izlaganja i diskusiju sudionici su razmijenili mnoge ideje te su mogli uočiti razlike u djelovanju pravnih klinika. Na kraju je izražena želja za što boljom suradnjom pravnih klinika, te osnaživanju praktičnih vještina studenata. Zahvaljujemo kolegama na pozivu, veselimo se našoj daljnoj suradnji, a posebno rujnu 2022. kada će Pravni fakultet u Rijeci u okviru projekta Praxis Iuris biti domaćin danu pravnih klinika.