Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

O projektu Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Svrha i ciljevi projekta

Osnovna je svrha projekta povećanje zapošljivosti studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija Pravnog fakulteta u Rijeci omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad.

Navedena će se svrha ostvariti kroz dva cilja:

  1. uspostavljanjem novog modela stručne prakse pružanjem besplatne primarne pravne pomoći, te
  2. unapređenjem kvalitete i povećanjem zastupljenosti postojećih modela stručne prakse.

U okviru prvog cilja osnovat će se Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć – pravna klinika u kojem će studenti obavljati stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Stručna praksa koja uključuje neposredni kontakt sa strankama omogućuje studentima unapređenje praktičnih vještina i kompetencija potrebnih za svijet rada. Primjenjujući pravne institute i propise na konkretno činjenično stanje studenti razvijaju samostalnost i odgovornost te uče kroz rad (work-based learning). Korist se očituje i u povezivanju studenata s poslodavcima čime će se povećati njihova zapošljivost i olakšati tranzicija u svijet rada. Također, postoji i šira društvena korist jer će se besplatna primarna pravna pomoć pružati socijalno i ekonomski najugroženijim kategorijama građana. Besplatna primarna pravna pomoć pružat će se korisnicima na području dviju županija (Primorsko-goranske i Istarske) putem mobilnih timova.

U okviru drugog cilja unaprijedit će se kvaliteta i povećati zastupljenost postojećih modela stručne prakse. Naime, potrebno je unaprijediti kvalitetu tzv. kliničkih predmeta na Integriranom studiju povećanjem udjela terenske nastave i simuliranih suđenja te povećati broj uključenih studenata. Također, potrebno je poticati sudjelovanja studenata na domaćim i međunarodnim moot court natjecanjima, uz odgovarajuću mentorsku podršku. Nadalje, obvezne kolegije „Pravno istraživanje“ i „Stručna praksa“ koji se izvode u posljednjem semestru Integriranog, odnosno Upravnog studija, potrebno je unaprijediti osnaženjem praktične komponente istraživanja hrvatske i europske pravne prakse. Osnovat će se i Služba za stručnu praksu u cilju pružanja potpore studentima i njihova usmjeravanja u odgovarajuće modele stručne prakse.

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultetNositelj projekta: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Fotografirao: Stjepan Gržančić