Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska klinika

Udruga umirovljenika Pazin
15. studenoga 2022.g od 10.00 sati

Studenti kliničari će sudjelovati u četvrtoj terenskoj klinici u Udruzi umirovljenika Pazinštine. Terenska klinika će se održati 15. studenoga 2022.g. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.