Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska klinika

Udruga umirovljenika Pazin
17. siječnja 2023.g.

Terenska klinika će se održati 17. siječnja 2023.g. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u Udruzi umirovljenika Pazinštine. Mole se zainteresirani studenti kliničari da svoju namjeru sudjelovanja na terenskoj klinici iskažu putem maila tdopud@pravri.uniri.hr