Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska nastava na Visokom upravnom sudu RH

Visoki upravni sud RH
7. studenog 2022.

Studenti upisani na kolegije Klinika za javno pravo i Upravno pravo dana 7. studenog 2022. godine posjetit će Visoki upravni sud Republike Hrvatske i sudjelovati u terenskoj nastavi pod vodstvom mentora, nastavnika Pravnog fakulteta. Studenti će se upoznati s radom i ustrojem Visokog upravnog suda te na praktičnim primjerima analizirati zaštitu subjektivnih prava u okviru upravnosudskog postupka.