Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska klinika u Pazinu

Pazin
28. veljače 2023. od 10,00 do 13,00 sati

Studenti kliničari održat će šestu terensku kliniku u Istarskoj županiji, u Udruzi umirovljenika Pazinštine. Terenska klinika održat će se 28. veljače 2023. u vremenu od 10.00 do 13.00h