Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska klinika u Pazinu


Dana 24.studenog 2021. studenti kliničari održali su prvu terensku kliniku na području Istarske županije u gradu Pazinu. Besplatnu primarnu pravnu pomoć pružali su u Udruzi umirovljenika Pazinštine gdje su primali stranke. Klinika je pobudila interes osoba kojima je potrebna ova vrsta pravne pomoći, a o njezinu održavanju izviješteno je i na Radio Istri. Terenska klinika sastojala se u dva djela. Najprije su  kliničari posjetili Općinski sud u Pazinu radi održavanja praktične nastave. Predsjednik suda mr. sc. Emaunel Radolović održao je izuzetno motivirajuće predavanje o organizaicji i radu suda, potom su studentima dani na analizu okončani sudski predmeti iz područja stvarnog i obveznog prava (naknada štete, vlasničkopravni spor, služnosti), a nakon što su studenti spise proučili krenulo je pravo „vatreno krštenje“ – slijedila je analiza spisa i dinamična rasprava o konkretnim predmetima i pravnim institutima iz slučaja prema pitanjima koje je postavljao Predsjednik suda te nastavnici Pravnog fakulteta koji su vodili terensku kliniku, dr. sc. Mariza Menger i Josip Dešić, mag. iur.  Na kraju valja spomenuti ulogu izv. prof. dr. sc. Lorisa Belanića koji je koordinirao cijelu terensku kliniku.