Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska klinika u Udruzi umirovljenika Pazinštine


Dana 18. listopada 2022. studentice kliničarke Nika Tijan, Elizabet Radovan i Lucija Horvatić su zajedno s izv. prof. dr. sc. Lorisom Belanićem te asistenticom Ivom Parenta održali treću terensku kliniku na području Istarske županije u gradu Pazinu, u Udruzi umirovljenika Pazinštine. Suradnja Pravnog fakulteta u Rijeci i Udruge umirovljenika Pazinštine dodatno je osnažena potpisivanjem Sporazuma o suradnji.

Za vrijeme trajanja terenske klinike, studenticama kliničarkama su se za pravnu pomoć obratili predsjednik Udruge umirovljenika Pazinštine, Damirom Črnjom, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, Nadija Jermaniš te predsjednik Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin (DOSTI), Giuliano Bravar te pojedini članovi Udruge umirovljenika Pazinštine. Pitanja su se, u najvećem dijelu, odnosila na ostvarivanje prava na mirovinu, a u vezi izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023.