Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska klinika u Udruzi umirovljenika Pazinštine


Dana 15. studenoga 2022. u Udruzi umirovljenika Pazinštine održana je četvrta terenska klinika  Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć. Ovu terensku kliniku održali su studentice kliničarke Gabrijela Marković i Katarina Kršanović te student kliničar Andrej Popović zajedno s akademskim mentorom izv. prof. dr. sc. Dejanom Bodulom.

Studenti su se sastali s predsjednikom Udruge umirovljenika Pazinštine, Damirom Črnjom, predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, Nadijom Jermaniš te korisnicima – umirovljenicima članovima Udruge koji su od naših studenata kliničara zatražili besplatnu primarnu pravnu pomoć u svojim predmetima.

Članove Udruge posebno zanimaju pitanja s kojima su se suočili glede ostvarivanja prava na mirovnu primjenom posljednjih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine.  

Studentice i studenti kliničari pružili su korisnicima više općih pravnih informacija usmeno odgovarajući na pitanja općenite naravi o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu prema navedenim zakonskim izmjenama. Ova su pitanja članovi Udruge ranije postavili – tijekom terenske klinike održane 18. listopada 2022. Kliničari su u međuvremenu pod nadzorom svojih akademskih mentora detaljno proučili ciljanju materiju i sačinili nacrte pravnih mišljenja koja će uskoro biti dostavljena Udruzi umirovljenika a što je i najavljeno predstavnicima Udruge.

Održavanje i aktivnosti terenske klinike rezultat su potpisanog Ugovora o suradnji između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Udruge umirovljenika Pazinštine. Ovim je dodatno osnažen jedan od, ciljeva projekta Praxis Iuris kojim je uspostavljen novi model provedbe stručne prakse – pružanje besplatne primarne pravne pomoći potrebitim pripadnicima ranjivih društvenih skupina na području Istarske županije. Radujemo se daljnjoj suradnji!