Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska klinika

Pazin
27. rujna 2022.

Studenti kliničari će u rujnu moći sudjelovati u terenskoj klinici, pružanju besplatne primarne pravne pomoći u Udruzi umirovljenika Pazinštine. Molimo zainteresirane studente da se prijave za sudjelovanje na e-mail tdopud@pravri.uniri.hr