Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska nastava na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske
19. prosinca 2022.g.

U okviru projektne aktivnosti terenske nastave na projektu Praxis Iuris, studenti Pravnog fakulteta u Rijeci imat će priliku posjetiti Vrhovni sud Republike Hrvatske 19. prosinca 2022. godine. U okviru posjeta, studenti će se upoznati s radom, ustrojem i sastavom Vrhovnog suda RH, praktičnim aspektima rada sudaca i sudskih savjetnika uz prezentaciju tipičnih predmeta te će im se predstaviti rad Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije. Sudci i sudski savjetnici Vrhovnog suda RH također će sa studentima održati kratku radionicu i prikaz primjene europskog prava u predmetima pred Vrhovnim sudom RH. Iskustvo terenske nastave predstavlja dragocjenu nadogradnju stečenih teorijskih znanja studenata te pridonosi povećanju kvalitete i unapređenju postojećih modela stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci.

 Zainteresirani studenti koji se već nisu prijavili predmetnim nastavnicima mogu uputiti upit s prijavom izv. prof. dr. sc. Adrijani Martinović na e-mail adrijana.martinovic@pravri.uniri.hr, najkasnije do 12. prosinca 2022. godine, a broj mjesta je ograničen.