Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska nastava na Županijskom sudu u Rijeci

Županijski sud u Rijeci
3. ožujka 2023. u 8,30 sati

U okviru projektne aktivnosti terenske nastave na projektu Praxis Iuris, studenti kliničkih kolegija Klinika za građansko pravo i Klinika za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci imat će priliku posjetiti Županijski sud u Rijeci 3. ožujka 2023. godine. U okviru posjeta, studenti će se upoznati s radom, ustrojem i sastavom Županijskog suda, praktičnim aspektima rada sudaca i sudskih savjetnika uz prezentaciju tipičnih predmeta te će im se predstaviti rad Građanskog i Kaznenog odjela suda. Sudci i sudski savjetnici Županijskog suda u Rijeci  također će sa studentima održati kratku radionicu i prikaz primjene građanskog i kaznenog prava u predmetima pred Sudom. Iskustvo terenske nastave predstavlja dragocjenu nadogradnju stečenih teorijskih znanja studenata te pridonosi povećanju kvalitete i unapređenju postojećih modela stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci.

 Zainteresirani studenti koji se već nisu prijavili predmetnim nastavnicima mogu uputiti upit s prijavom na tdopud@pravri.uniri.hr, najkasnije do 2. ožujka 2023. godine, a broj mjesta je ograničen.