Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska nastava – posjet Ustavnom sudu Republike Hrvatske


Dana 3. lipnja 2022. studenti kliničari s Integriranog studija Prava, polaznici kliničkih kolegija Klinika za građansko pravo i Klinika za kazneno pravo, pod vodstvom nastavnica Pravnog fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Gabrijele Mihelčić i asistentice Ive Parenta, mag. iur, posjetili su Ustavni sud Republike Hrvatske.

Projektnom aktivnošću terenske nastave omogućeno je studentima da se upoznaju s radom i ustrojem Ustavnog suda te da na konkretnim ustavnosudskim predmetima uoče temeljna obilježja postupanja Ustavnog suda, a u prvom redu, zaštite koju pruža povodom ustavnih tužbi podnositelja vezanih uz povrede Ustavom Republike Hrvatske zaštićenih prava.

Više ustavnosudske savjetnice, kolegice Sanja Trgovac i Nataša Belamarić, svojom su detaljnom analizom na jezgrovit i sadržajan način približile studentima složenu ustavnosudsku organizaciju i ustroj, „otkrivši im praktičan svijet putovanja“ ustavnosudskog spisa od trenutka njegova primanja, složenosti i raznovrsnosti signatura, posebnosti u postupanju i odlučivanju u pojedinoj vrsti predmeta, sve do konačnog završetka rada na predmetu.

Studenti su imali priliku kroz ustavnopravni i konvencijski kut vidjeti na koji način usporediti i prosuđivati temeljne institute materijalnog i postupovnog prava „brišući“ tradicionalne razlike, kao i podjele koje počivaju na takvom razlikovanju zaštita s građanskog, kaznenog, i drugih naslova. Kroz tumačenje odnosa konvencijskih, ustavnih i nacionalnih normi analizirana su bitna obilježja ustavnosudske i konvencijske zaštite različitih zaštićenih prava, npr. prava na mirno uživanje vlasništva (imovine) iz članka 48. Ustava Republike Hrvatske odnosno članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prava na poštovanje doma iz članka 34. Ustava i članka 8. Konvencije, i dr.

Kolegice Trgovac i Belamarić, kojima dugujemo veliku zahvalnost za divno domaćinstvo, jednako kao i uvaženom Predsjedniku i sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske koji su nas ugostili u svojoj „kući“, analizirajući predmete Ustavnog suda približile su studentima ustavnosudsku zaštitu koja se kao svojevrsni „kišobran“ nadkriljuje nad svim drugim oblicima zaštite povrijeđenih prava podnositelja utjelovljujući u sebi različite oblike zaštite povrijeđenih prava. Upravo je u analizi pojedinih konkretnih ustavnosudski predmeta ogroman doprinos i velik značaj ove aktivnosti za osnaženje i unaprjeđenje praktičnih vještina i kompetencija naših studenata.

Iznimno smo zahvalni svim kolegama na Ustavnom sudu na pruženom gostoprimstvu i radujemo se daljnjoj suradnji!

Terenska nastava projektna je aktivnost koja se provodi u okviru kliničkih predmeta s ciljem unapređenja postojećih modela provedbe stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Terenska nastava uključuje posjet studenata najvišim sudovima u Republici Hrvatskoj, kako bi se upoznali s ustrojem i radom tih sudova u njihovom svakodnevnom okruženju te tako stekli praktični uvid u funkcioniranje pravosudnog sustava na najvišim instancama. Uvidom i analizom konkretnih odabranih predmeta studenti osnažuju svoja praktična znanja i vještine te ovim oblikom stručne prakse jačaju kompetencije nužne za svoju buduću profesiju.