Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Toni Primorac održao klinički inkubator za naše studente


Deveti po redu, klinički inkubator na temu dosjelosti i izvanbračne stečevine održan je 14. siječnja 2021. godine putem MS Teams platforme, a na njemu je sudjelovalo osmero studenata Pravnog fakulteta u Rijeci.

Odvjetnik Toni Primorac na zanimljiv je način predstavio činjenični supstrat i situacijsku hipotezu koji u stvarnom radu stručnjaka prate pojedino primanje stranke, odnosno prikupljanje podataka važnih za određeni predmet. Studenti su na raspolaganje dobili radni materijal kao osnovu njihova “postupanja” u predmetu.

Projektna aktivnost „Klinički inkubator“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka –  odvjetnika/sudaca i drugih stručnjaka iz prakse te akademskih mentora – nastavnika Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi kliničkog inkubatora. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci kao i za uključivanje u druge oblike izvođenja stručne prakse. Kroz klinički inkubator simulira se situacija neposrednog kontakta studenata sa strankom. Zbog toga je ključan naglasak aktivnosti na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući konkretan slučaj iz svog profesionalnog područja djelovanja i pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da rješavajući praktični problem te argumentirajući pravno mišljenje u kontroliranim uvjetima primjene određeni pravni institut na zadano činjenično stanje (problem stranke). Studenti tako stječu praktične vještine specifične za pravnu struku (glede primanja stranaka, uspostavljanja komunikacije sa strankom, usmjerenog vođenja razgovora sa strankom, postavljanja pitanja i utvrđivanja činjenica i spoznaje pravnog problema koji proizlazi iz činjeničnog stanja kako ga je stranka iznijela), čime se na inovativan način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci.