Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Toni Primorac održao klinički inkubator za naše studente


Deveti po redu, klinički inkubator na temu dosjelosti i izvanbračne stečevine održan je 14. siječnja 2021. godine putem MS Teams platforme, a na njemu je sudjelovalo osmero studenata Pravnog fakulteta u Rijeci.

Odvjetnik Toni Primorac na zanimljiv je način predstavio činjenični supstrat i situacijsku hipotezu koji u stvarnom radu stručnjaka prate pojedino primanje stranke, odnosno prikupljanje podataka važnih za određeni predmet. Studenti su na raspolaganje dobili radni materijal kao osnovu njihova “postupanja” u predmetu.