Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Interpersonalne kompetencije

Usavršavanje interpersonalnih kompetencija studenata – Rujan 2021.

Pravni fakultet u Rijeci
27. rujna do 1. listopada 2021.

Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti,

u okviru projekta Praxis Iuris – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci nastavljamo s održavanjem radionica za usavršavanje interpersonalnih i mentorskih kompetencija studenata.

Radionica za usavršavanje interpersonalnih kompetencija studenata održat će se u vremenu od 27. rujna do 1. listopada 2021. godine. s početkom u 9:00 sati.

Ako razmišljate o prijavi na radionicu, ovdje ćete pronaći nekoliko informacija koje vam mogu pomoći.

Što su interpersonalne vještine? Zašto su nam potrebne?

Kako bi uspješno realizirali svoje zadaće, pored pravnog znanja, nužno je posjedovanje i određenih interpersonalnih vještina. Dobra interpersonalna komunikacija iznimno je važan element uspjeha u raznim profesionalnim područjima. Pravna profesija pred sve one koju su ju izabrali, postavlja znatne zahtjeve u pogledu posjedovanja određene kvalitete socijalnih i komunikacijskih vještina. Njihovo usvajanje je nužno kao bi mogli uspješno surađivati s drugim ljudima te bili sposobni na odgovarajući način zastupati vlastite stavove i upravljati svojim emocijama te tako spriječili da zbog neprimjerene komunikacije uzrokujemo trajni poremećaj nekog odnosa ili ne uspijemo u određenom poslu.

Vještine i kompetencije stečene na radionici biti će vrlo korisne u budućoj profesionalnoj karijeri.

Postoje li, osim stjecanja novih znanja i vještina, dodatni razlozi sudjelovanja u radionici?

Studenti koji sudjeluju na radionicama moći će se uključiti u rad Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć koji se uspostavlja na našem Fakultetu. Kroz rad u Centru imati će priliku ostvariti neposredan kontakt sa strankama te razvijati praktične vještine i kompetencije potrebne za uspješnu tranziciju u svijet rada. No, osim unaprjeđivanja svojih profesionalnih kompetencija kroz praktično obrazovanje, studenti će dobiti priliku pružati pravnu pomoć socijalno i ekonomski najranjivijim kategorijama građana i tako svojim pro bono radom aktivno doprinijeti općem dobru zajednice u kojoj žive.

Pored toga, dio studenata koji bude sudjelovao na radionicama za usavršavanje interpersonalnih kompetencija imat će mogućnost sudjelovati i na radionici za stjecanje mentorskih kompetencija koja će se održati tijekom mjeseca lipnja. Kroz radionice za usavršavanje mentorskih kompetencija ustanovit će se jezgra studenata – mentora koji će svoja znanja i vještine prenositi na mlađe kolege koji će se naknadno uključivati u rad Centra.

Tko može sudjelovati na radionici?

Na radionicama mogu sudjelovati studenti 2., 3., 4. i 5. godine Integriranog sveučilišnog studija prava. Ukupan broj studenata po radionici je ograničen na 12 do maksimalno 14 studenata.

Koje su obveze studenata?

Za sudjelovanje na radionici nisu potrebne nikakve prethodne pripreme, a tijekom održavanja radionica od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u raspravama i vježbama. Radionice su zamišljene na način da se kroz praktične primjere i interakciju stječu interpersonalne kompetencije. Naglasak je na interaktivnoj nastavi, a predavanja će bi održana u mjeri koja je nužna da bi se savladala određena tema.

Sve potrebne materijale studenti će dobiti na radionici.

Tko su predavači?

Predavači su osobe s višegodišnjim iskustvom u vođenju radionica iz područja interpersonalnih i mentorskih vještina.

Rok za prijavu?

Ispunjenu prijavu treba poslati na na e-mail adresu: praxisiuris@pravri.hr najkasnije do 21. rujna 2021.

Nakon isteka roka prijava, objavit će se popis studenata čija je prijava prihvaćena, raspored u grupe te program radionice. Napominjemo kako je broj studenata koji mogu sudjelovati na radionici ograničen te da će prednost imati studenti koji se ranije prijave.

Imate dodatnih pitanja?
Pošaljite upit na praxisiuris@pravri.hr.

Preuzmi prijavu