Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Mentorske kompetencije

Usavršavanje mentorskih kompetencija poslodavaca

Pravni fakultet u Rijeci
3., 4. i 10. veljače 2022.

Pravni fakultet u Rijeci u okviru projekta Praxis Iuris organizira radionicu „Usavršavanja mentorskih kompetencija“ za poslodavce. Riječ je o interaktivnim predavanjima namijenjenim poslodavcima (odvjetnicima, sucima, javnim bilježnicima i drugima) s ciljem stjecanja praktičnih znanja i vještina za mentoriranje studenata odnosno mladih kolega na početku njihove profesionalne karijere.

Radionica će se održati tri radna dana, prema sljedećem rasporedu:

I. dan, 3. veljače 2022. (četvrtak), na Pravnom fakultetu u Rijeci, od 13,00 – 19,00

II. dan, 4. veljače 2022. (petak), na Pravnom fakultetu u Rijeci, od 13,00 – 18,00

III. dan, 10. veljače 2022. (četvrtak), on-line, od 14,00 – 19,00