Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


VII. praktikum aktualnih pitanja iz prakse sa sucem Vrhovnog suda RH mr. sc. Draženom Jakovinom

Pravni fakultet u Rijeci (Plava dvorana)
4. ožujka 2022. u 9,00 sati

Na Pravnom fakultetu u Rijeci, u okviru projekta Praxis Iuris, održat će se VII. praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum će voditi mr.sc. Dražen Jakovina, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu.

Zainteresirani studenti mogu se osobno javiti u srijedu od 12,00 do 14,00 sati
dežurnim studentima kliničarima u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu
pravnu pomoć. Broj prijava je ograničen.