Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Voditeljica i pet članova projektnog tima “Praxis Iuris” od 13. do 15. prosinca 2022. godine sudjelovali u studijskom putovanju na Pravnom fakultetu u Mariboru


Članovi projektnog tima „Praxis Iuris“ od 13. do 15. prosinca 2022. godine boravili su na Pravnom fakultetu u Mariboru (Slovenija) radi upoznavanja s radom pravne klinike i drugih oblika stručne prakse na Pravnom fakultetu u Mariboru.

Iznimno uspješno i korisno studijsko putovanje kolegama i studentima na Pravnom fakultetu u Mariboru započelo je uvodnim sastankom s članovima nastavnog osoblja Pravnog fakulteta u Mariboru koji je predvodila dekanica red. prof. dr. Vesna Rijavec. U korisnoj i vrlo konstruktivnoj diskusiji razmijenjena su iskustava i predstavljeni klinički oblici nastave odnosno stručne prakse koji se izvode na Pravnom fakultetu u Mariboru i Pravnom fakultetu u Rijeci, detaljnije su približeni pojedini organizacijski aspekti i njihov ustroj te način izvođenja.

Izv. prof. dr. Aleš Kobal predstavio je kliničke oblike nastave koji se prakticiraju na Pravnom fakultetu u Mariboru kroz klinički kolegij četvrte godine studija s ciljem razvijanja praktičnih pravnih vještina studenata (usmenog i pismenog formuliranje i iznošenja pravnih argumenata te razvijanja vještina pravne logike i kritičke analize). Nastavno, izv. prof. Kobal objasnio je detalje oblika stručne prakse koji uključuje suradnju Fakulteta s Udrugom „Pravo za sve“ kroz „tipični“ oblik pravne klinike u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć korisnicima uz podršku i pod nadzorom starijih kolega, među njima i brojnih diplomiranih studenata Pravnog fakulteta u Mariboru.

Osobito je zanimljivo o organizaciji jednog posebnog oblika stručne prakse koji se provodi pod nadzorom akademske mentorice, prof. dr. Martine Repas pod nazivom “Amicus Curiae”. U okviru njega Fakultet dugi niz godina uspješno surađuje s Upravnim sudom u Mariboru, Radnim sudom u Mariboru i Okružnim sudom u Mariboru. Suština aktivnosti sadržana je u tomu da studenti, pod nadzorom akademskih mentora, prakticiraju rad na konkretnom sudskom predmetu. Osobito se vodi računa o zaštiti podataka i tajnosti informacija do kojih studenti dolaze neposrednim uvidom u spis predmeta. Stoga je omogućeno da se spis samo „fizički“ pregleda bez ikakve mogućnosti reproduciranja (fotografiranja, ili sli.), a studenti potpisuju izjavu o obvezi čuvanja kao tajnih podataka koje su saznali u predmetu. Pod nadzorom akademskih mentora studenti izrađuju poseban oblik pravnog mišljenja o relevantnim pravnim pitanjima koje se, potom, dostavlja uredujućem sudcu. Na ovaj način studenti stječu praktične vještine, upoznaju se s organizacijom rada sudova te rješavaju konkretna pravna pitanja iz prakse što je vrlo korisno.

Članovi projektnog tima imali su veliko zadovoljstvo u društvu izv. prof. dr. Borut Holcman, i kratko obići grad, posjetiti zgradu Rektorata, a osobito je vrijedna bila mogućnost na Okružnom sudu u Mariboru susreta sa kolegom dr. Andrejom  Ekart, sucem tog suda. U konstruktivnoj diskusiji s dr. Ekart, koji je i sam prethodno bio zaposlen na Pravnom fakultetu u Mariboru i dobro poznaje teorijske i praktične aspekte građanskopravnog/ovršnopravnog postupka, bilo je izuzetno zanimljivo izmijeniti naglaske iz tih postupaka osobito one specifične za slovenski pravni sustav (kao pojedinosti o upravljanju postupkom koje je uvedeno reformom i u hrvatski pravni sustav te o mogućnostima ulaganja pravnog lijeka u jednoj specifičnoj situaciji povodom ukinute drugostupanjske odluke).

Drugi dan svog posjeta Pravnom fakultetu u Mariboru projektni tim PRAVRI-ja sudjelovao je u ročištu koje su u cijelosti pripremili studenti Pravnog fakulteta u Mariboru kao simulirano suđenje iz područja međunarodnog potrošačkog prava. Riječ je o specifičnom obliku stručne prakse koji se prakticira na Pravnom fakultetu u Mariboru, a kojeg jednako kao i spomenuti oblik stručne prakse „Amicus curiae“ obilježavaju određene posebnosti koje je bilo vrlo korisno upoznati. Ovaj oblik stručne prakse, naime, objedinjuje na jedan poseban način elemente stručne prakse svojstvene simuliranom suđenju, s jedne strane, te moot courtu, s druge strane i svakako predstavlja inovativni oblik stručne prakse primjenjiv ubuduće i na Pravnom fakultetu u Rijeci. Potrebno je posebno pohvaliti iznimnu pripremljenost studenata Pravnog fakulteta u Mariboru koji su stručno i argumentirano proveli ročište glavne rasprave u kompliciranom predmetu s međunarodnim elementom kojeg se ne bi „posramile“ ni njihove starije kolege – sudci i odvjetnici (punomoćnici tužitelja i tuženika). Također, nije se moglo ne primijetiti da na Pravnom fakultetu u Mariboru postoji „prava“ sudnica – suvremeno i modreno opremljena dvorana koja pruža sve uvjete za provedbu ovog oblika stručne prakse.

U knjižnici Fakulteta, članovima projektnog tima predstavljeni su časopisi koje izdaje Pravni fakultet u Mariboru te knjižna i srodna građa (baze) na koje je knjižnica Fakulteta u Mariboru pretplaćena te naglašena njihova uloga u provedbi pojedinih oblika stručne prakse gdje studenti raspolažu odgovarajućim domaćim i stranim publikacijama te relevantnim izvorima stručne literature koji im omogućuje stručan i kvalitetan rad, a što je kao osobito važno prepoznato i na Pravnom fakultetu u Rijeci.

U okviru studijskog putovanja razmijenjena su vrijedna iskustva o dobrim praksama koje će doprinijeti daljnjem razvoju stručne prakse i njezinih oblika na Pravnom fakultetu u Rijeci.