Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Završene višetjedne pripreme naših studenata kliničara s akademskim mentoricama za sudjelovanje u radionici „Law Clinic International Workshop“ na Roma Tre University – od 13. do 16. prosinca 2022.

Roma tre University, Rim, Italija

Danas, 12. prosinca 2022. održavanjem posljednjeg u nizu radnih sastanaka studenata i akademskih mentorica prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maje Bukovac Puvača te člana projektnog tima Josipa Dešić i voditeljice projekta prof. dr. sc. Gabrijele Mihelčić, izvrsno pripremljenim prezentiranjem case law study privedene su kraju višetjedne pripreme naših studenata administratora i studenata mentora Pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć.  „Boje PRAVRI-ja“ brane: Paula Bratović, Artemia Vladišković, Katarina Kršanović, Gabrijela Marković, Paula Kos i Andrej Popović. Čvrsto vjerujemo, a danas su to itekako pokazali izvrsnom pripremljenošću, da će naši studenti na najvišoj razini izvrsnosti „ukrstiti pera“ s kolegama kliničarima sa pravne klinike Roma Tre University – Clinic on the Law of Immigration and Citizenship.

Naše uvjerenje temelji se na najvišoj ocjeni koju su svojim predanim radom zavrijedili naši studenti radeći proteklih tjedana pod budnim okom akademskih mentorica prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maje Bukovac Puvača. Višekratno su analizirali i diskutirali činjenični i pravni supstrat predmeta besplatne pravne pomoći te radeći u grupi s članom projektnog tima Josipom Dešićem pripremili radni materijal. Analiza je uključila ekspertizu dva klinička predmeta (slučaja) besplatne primarne pravne pomoći iz pravnog područja u kojem se pruža pravna pomoć pro bono na pravnoj klinici na Roma Tre University. U prezentaciji poslanoj kolegama s Clinic on the Law of Immigration and citizenship prikazani su ključni naglasci iz pripremljenih predmeta te sintetizirani zaključci na koju okolnost je ponuđena analiza recentne odluke nacionalnog suda. Očekujemo da će sve navedeno omogućiti najvišu razinu interakcije i razmjene dobrih praksi s kolegama kliničarima uglednog pravnog fakulteta u Italiji koji će nas ugostiti, dobro poznatog po svojoj razvijenoj kliničkoj praksi i različitim oblicima stručne prakse s kojima će se upoznati naši studenti.  

Poticaj za široku diskusiju i razmjenu iskustva o prednostima pojedinih oblika stučne prakse s naglaskom na pravne klinike koje se provode prema live client modelu zasigurno će dati izvrsno pripremljena prezentacija o oblicima stručne prakse i kliničke nastave na PRAVRI-ju koju su pripremile naše akademske mentorice.

Po povratku s radionice, studenti će drugim studentima (kliničarima) prenijeti iskustva stečena u njezinoj provedbi i 11. siječnja 2023. sudjelovati s akademskim mentoricama u  I. modulu Radionice za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu gdje će izložiti prezentaciju „Prikaz i analiza iskustva s pravne klinike Roma Tre University. S druge strane, naše će akademske mentorice svoja iskustva podijeliti s kolegama nastavnicima i suradnicima PRAVRI-ja na Okruglom stolu o stručnoj praksi koji se planira za 15. veljače 2023. i na kojem će održati prezentaciju: „Iskustva akademskih mentorica vezana uz rad i ustrojstvo pravnih klinika i drugih oblika stručne prakse na Roma Tre University.“

Želimo puno hrabrosti i uspjeha timu PRAVRI-ja, i dobar put!

BOJE PRAVRIJA U NAJBOLJIM SU RUKAMA!