Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

ZBIRKA KNJIGA Praxis Iuris

U okviru projekta Praxis Iuris nabavljaju se zbirke knjiga, domaćih i stranih publikacija, za potrebe rada Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć i provođenje projektnih aktivnosti u okviru drugih oblika stručne prakse. Pribavljena literatura bit će od iznimnog značaja pružateljima usluga besplatne primarne pravne pomoći s obzirom na to da je riječ o stručnoj literaturi koja bi im trebala pomoći u rješavanju pravnih problema korisnika besplatne primarne pravne pomoći.

Otvori zbirku