Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava terenske klinike

Pazin
24. 11. 2021.

Studenti kliničari će 24.11. sudjelovati u prvoj terenskoj klinici i to u Pazinu. Prvi dio terenske klinike bit će posvećen posjeti Općinskom sudu u Pazinu, upoznavanju s organizacijom i radom suda, a u drugom djelu besplatna primarna pravna pomoć pružat će se Udruzi umirovljenika Pazinštine.