Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan drugi praktikum aktualnih pitanja iz prakse


U četvrtak, 26. studenoga 2020. održan je drugi praktikum aktualnih pitanja iz prakse pod vodstvom i mentorstvom doc. dr. sc. Jadranka Juga, suca Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Praktikumu su prisustvovali studenti viših godina integriranog studija putem platforme MS Teams. Tema praktikuma – ostvarenje naknade štete – izazvala je interes među studentima, posebice u pogledu praktičnih izazova pri donošenju odluka Vrhovnog suda.