Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan II. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje doc. dr. sc. Jadranka Juga, suca Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske


U četvrtak, 26. studenoga 2020. održan je drugi praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje doc. dr. sc. Jadranka Juga, suca Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Praktikumu su prisustvovali studenti viših godina integriranog studija putem platforme MS Teams. Tema praktikuma – ostvarenje prava na naknadu štete, izazvala je veliki interes među studentima, posebice u pogledu praktičnih izazova pri donošenju odluka Vrhovnog suda. Poseban naglasak sudac Jug stavio je na sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na odgovornost Republike Hrvatske za nepravilan rad tijela državne uprave.

Na taj su način studenti kroz pojedinačne sudske predmete mogli prepoznati pretpostavke ove specifične odgovornosti za štetu, analizirati posebnosti instituta te argumentirano iznositi pravna gledišta primjenjiva na slučajeve odgovornosti države za nepravilan rad njezinih tijela.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.