Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Konferencija u povodu otvaranja Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć

Pravni fakultet u Rijeci
9. ožujka 2021.

Za dan 9. ožujka 2021. predviđeno je održavanje svečane konferencije u povodu otvaranja Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć. Na konferenciji će sudjelovati eminentni pravni stručnjaci, znanstvenici i praktičari, a za više detalja, pozivamo Vas da pratite objave na našoj web stranici.