Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Održan Praktikum aktualnih pitanja iz prakse

Dana 30. rujna 2020. godine, s početkom u 10,00 sati, sudac Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, održao je Praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Na Praktikumu, koji se održavao online putem platforme MS Teams, razmatrala su se i raspravljala brojna aktualna pitanja iz prakse iz domene stvarnog i zemljišnoknjižnog prava.

Praktikum aktualnih pitanja iz prakse

U sklopu projekta PRAXIS IURIS – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci, dana 30. rujna 2020.g. u 10 sati održat će se Praktikum aktualnih pitanja iz prakse putem platforme MS Teams. Praktikum će voditi sudac Damir Kontrec, mag.iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Na praktikumu, raspravit će […]

Održan sastanak projektnog tima

U petak, 25. rujna 2020. godine, održan je sastanak projektnog tima na kojemu se raspravljalo o nacrtu Akta o osnivanju i ustroju Pravne klinike, kao i o provedbi projektne aktivnosti anketiranja studenata o zainteresiranom području za obavljanje stručne prakse.

Sastanak studenata mentora i projektnog tima

U četvrtak, 3. rujna 2020.g., održan je sastanak članova projektnog tima sa studentima mentorima koji će u sklopu projekta PRAXIS IURIS među prvima biti zaduženi za pružanje primarne pravne pomoći korisnicima. Studenti mentori su upoznati sa strukturom buduće pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć te sa mrežnom stranicom projekta kao središnjim informacijskim alatom […]

Daljnje aktivnosti u projektu

Projektni tim je u prvim danima rujna održao online sastanak s ciljem organiziranja radionica za stjecanje mentorskih i interpersonalnih kompetencija koje će se održavati na Pravnom fakultetu u Rijeci i to u svrhu razvoja navedenih kapaciteta nastavnika, nenastavnog osoblja i studenata. U sklopu projekta PRAXIS IURIS, daljnji razvoj aktivnosti koji je već najavljen uključuje osnivanje […]

Sastanak projektnog tima

Uz redovite online konzultacije članova, u srijedu 15.7.2020.g. održan je sastanak projektnog tima u nazočnosti predstavnika tvrtke Zobnica d.o.o. Split koja je na javnom natječaju odabrana kao najbolji ponuditelj za pružanje usluge vanjskog stručnog suradnika za administriranje projektom. Dogovoren je puni nastavak svih aktivnosti koje su predviđene u prvoj godini provedbe projekta. U okviru projekta […]

Predstavljena web stranica projekta PRAXIS IURIS

Web stranica projekta PRAXIS IURIS izrađena je sa ciljem da se na jednom mjestu u potpunosti informirate o svemu vezanome za projekt. Na ovoj web stranici pronaći će te sve informacije vezane o projektu te projektne aktivnosti, novosti, obavijesti i ostale korisne informacije. U sklopu web stranice nalaze se kontakti svih članova našeg tima, a […]

Četvrti sastanak projektnog tima (online)

Projektni tim je sastankom dana 4. lipnja 2020.g. nastavio s radom na aktivnostima projekta koje imaju za cilj osnivanje Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć i njegova punog djelovanja po osnivanju. Studenti koji su iskazali interes za sudjelovanje u projektnim aktivnostima i koji udovoljavaju kriterijima izvrsnosti uskoro počinju surađivati na projektu.

Treći on-line sastanak projektnog tima

Sastanak je održan 28. svibnja 2020.g. s temom aktivnosti koje su odvijaju zbog novih okolnosti i mjera suzbijanja pandemije. Razvoj aktivnosti u projektu odvija se u specifičnim uvjetima koji su zadesili tim u provedbi projekta.

Drugi, on-line sastanak projektnog tima u okolnostima pandemije COVID-19

Obzirom na preporuke nadležnih tijela o smanjivanju kontakta zaposlenika radi mjera suzbijanja pandemije i širenja bolesti COVID-19, sastanak je održan putem videolinka 22. svibnja 2020.g. Projektni tim raspravio je problematiku predviđenog održavanja aktivnosti uslijed pandemije te dogovorio modalitete suradnje za nadolazeće vrijeme rada uz propisane mjera za suzbijanje širenja bolesti.

Održan prvi sastanak projektnog tima

Dana 13. ožujka 2020.g. održan je prvi sastanak u projektu PRAXIS IURIS – besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci na kojem je voditeljica projekta upoznala članove projektnog tima s ugovorom o financiranju projekta. Članovi projektnog tima raspravili su pojedine početne aktivnosti u projektu. Projektom je predviđena suradnja u poslovima […]